Infomaterial bestellen

Helfen Sie uns, den SOS-Flyer zu verbreiten! Bestellen Sie gedruckte Exemplare per e-mail. oder laden Sie ihn als PDF herunter.

Sweden

GMO-Free-Regions in your country: here

View all the organisations supporting Save our Seeds

List of the major European signing organisations
pdf-format   rtf-format

List of all signing organisations (sorted by country)
pdf-format   rtf-format

List of all signers (database sorted by country)

Upprop "Save our Seeds" till Europeiska Kommissionen

Upprop angående föroreningen av utsäde med genetiskt modifierade organismer

Till EU Kommissionär John Dalli
Europeiska Kommissionen, Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel, Belgien

Jag är oroad över ett föreslaget direktiv från Europeiska Kommissionen som skulle tillåta genetiskt modifierade organismer (GMO) upp till en nivå av 0.3 till 0.7 procent. Jag vill vara säker på att produkterna jag köper, som inte är märkta som GM, inte heller innehåller GMOs. Detta skulle inte längre garanteras om icke-GM grödor som växer på fält skulle förgiftas av GM sorter på en nivå av 30 till 70 kvadratmeter per hektar utan att bönderna ens är medvetna om det.

Dessutom känner jag att sådan okontrollerad spridning och förökning av GMO är oförenlig med försiktighetsåtgärder gällande skyddet av miljö och hälsa.

Jag ber er därför säkerställa att det föreslagna direktivet om förädling av utsäde inte tillåter besmittning av icke-GM grödor med GMOs. (Upptäcktsnivån, som i nuläget tillåter tillförlitlig kontroll och samtycke är satt till en tröskel på 0.1 procent.)

Utsädets renhet måste säkerställas av de som producerar eller vill odla GMOs och inte av de som vill fortsätta odla och konsumera produkter utan GMOs. Kostnader som uppstår ur denna skyldighet bör inte täckas av konsumenter och verkligen inte av bönder. Ansvaret måste bäras av de som producerar GMOs. En sådan garanti måste eventuellt säkerställas i andra direktiv, reglering och lagstiftning innan det föreslagna direktivet träder i kraft.

Sign the petition online (Individuals)

Sign the Petition as an organisation sending an email (please prove qualification and provide a short description of your organisation)

Print out the petition including a signer form pdf-format

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern!

Social Media


Der 2000 m² Weltacker ist umgezogen in den  Botanischen Volkspark Pankow. Kommt vorbei (Termine) und macht mit beim Weltacker-Club!

Saatgut-Spende für Syrien

Hundertausende Menschen hungern in belagerten Städten in Syrien. Wir sammeln samenfestes Saatgut für Urban Farming Projekte von 15th Garden. Bitte kontaktieren Sie uns per Email.