Infomaterial bestellen

Helfen Sie uns, den SOS-Flyer zu verbreiten! Bestellen Sie gedruckte Exemplare per e-mail. oder laden Sie ihn als PDF herunter.

Netherlands

GMO-Free-Regions in your country: here

View all the organisations supporting Save our Seeds

List of the major European signing organisations
pdf-format   rtf-format

List of all signing organisations (sorted by country)
pdf-format   rtf-format

List of all signers (database sorted by country)

Petitie "Save our Seeds" aan de EU Commissarissen

Petitie

Aan de EU Commissaris John Dalli

European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium

I Ik ben bezorgd over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn die een vervuiling van 0,3 tot o,7 procent van niet-genetisch vervuild zaaizaad door genetisch gemodificeerde organismen zou toestaan. Als ik een product koop zonder enige
vermelding op het etiket over genetisch gemanipuleerde ingredienten, wil ik er ook zeker van kunnen zijn dat het geen genetisch gemanipuleerde organismen bevat. Deze zekerheid wordt niet langer gewaarborgd als een akker met gentech-vrije gewassen vervuild wordt door 30 tot 70 vierkante meter per hectare genetisch gemanipuleerde variëteiten zonder dat de boer daar zelfs maar weet van heeft.

Bovendien ben ik van mening dat het op deze manier ongecontroleerd verspreiden en vermeerderen van GGOs in strijd is met het voorzorgsbeginsel met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Daarom verzoek ik u er voor te zorgen dat het voorstel voor de richtlijn over de zuiverheid van zaaizaad de besmetting van gentech-vrije gewassen door GGOs niet toestaat. (De huidige grens van 0,1 procent aantoonbare besmetting maakt een betrouwbare uitvoering en controle mogelijk)

De verantwoordelijkheid voor onbesmet zaaizaad hoort te liggen bij diegenen die GGOs produceren of willen verbouwen, en niet bij hen die gentech-vrije producten willen blijven verbouwen en consumeren. De kosten die deze verplichting met zich meebrengt behoren niet door de consument gedragen te worden en zeker niet door de boer. De financiële aansprakelijkheid zal door de producenten van GGOs gedragen moeten worden. Verdere richtlijnen, regelingen en wetgeving zullen deze aansprakelijkheid moeten waarborgen voor de voorgestelde richtlijn van kracht wordt.

Sign the petition online(Individuals)

Sign the Petition as an organisation sending an email (please prove qualification and provide a short description of your organisation)

Print out the petition including a signer form pdf-format

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern!

Social Media


Der 2000 m² Weltacker ist umgezogen in den  Botanischen Volkspark Pankow. Kommt vorbei (Termine) und macht mit beim Weltacker-Club!

Saatgut-Spende für Syrien

Hundertausende Menschen hungern in belagerten Städten in Syrien. Wir sammeln samenfestes Saatgut für Urban Farming Projekte von 15th Garden. Bitte kontaktieren Sie uns per Email.