Infomaterial bestellen

Helfen Sie uns, den SOS-Flyer zu verbreiten! Bestellen Sie gedruckte Exemplare per e-mail. oder laden Sie ihn als PDF herunter.

Finland

GMO-Free-Regions in your country: here

Organisations supporting Save Our Seeds in your country

Kuluttajat-Konsumenterna ry - The Consumers
Northern Heritage Association

View all the organisations supporting Save our Seeds

Vetoomuksen allekirjoittaneet tärkeimmät kansainväliset järjestöt
pdf-muodossa   rtf-muodossa

Lista kaikista allekirjoittaneista järjestöistä (jaoteltuna maittain)
pdf-muodossa   rtf-muodossa 

Lista kaikista allekir joittaneista (tietokanta jaoteltuna maittain)

Vetoomus

John Dalli, Euroopan komissio, Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel, Belgia

Olen huolestunut EU-komission esittämästä direktiivistä, joka sallisi gm-vapaiden siementen sisältävän gm-organismeja 0,3%- 0,7% prosenttia, riippuen kasvilajista. Haluan olla varma, että ostamani tuotteet, jotka ovat merkitty gm-vapaiksi myös ovat sitä. Tätä ei voida enää taata jos gm-vapaiden tuotteiden pelloilla kasvaa gm-siemeniä 30-70 neliömetrillä joka hehtaarilla, viljelijöiden edes tietämättä siitä.

Lisäksi minusta kontrolloimattoman gmo:iden levitys ja lisääminen on ristiriidassa ennalta ehkäisevän ympäristön- ja ihmistensuojelun kanssa.

Joten pyydän teitä varmistamaan, että esitetty siemenpuhtausdirektiivi ei salli gm-vapaan siemenen sisältävän gm-organismeja (tällä hetkellä luotettavaksi ja saavutettavissa olevaksi määritysrajaksi katsotaan 0,1% arvo)

Siementen puhtauden varmistaminen kuuluu heille, jotka haluavat viljellä gmo-lajikkeita eikä heille, jotka haluavat jatkaa gm-vapaiden tuotteiden viljelyä. Eivätkä myöskään tästä aiheutuvat kulut saa päätyä kuluttajien ja viljelijöiden maksettaviksi, vastuuvelvollisuus kuuluu gm-organismien tuottajille. Tämänkaltainen takuu pitäisi sisällyttää muihin irektiiveihin, sääntöihin ja lainsäädäntöön ennen kuin ehdotettu direktiivi astuu voimaan.

Allekirjoita vetoomus sähköisesti (yksityishenkilöt)

Allekirjoita vetoomus järjestön nimissä Allekirjoita vetoomus järjestön nimissä lähettämällä sähköposti (ole hyvä ja varmista että voit allekirjoittaa vetoomuksen järjestösi nimissä, ja toimita lyhyt esittely järjestöstäsi)

Print out the petition including a signer form pdf-format

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern!

Social Media


Der 2000 m² Weltacker ist umgezogen in den  Botanischen Volkspark Pankow. Kommt vorbei (Termine) und macht mit beim Weltacker-Club!

Saatgut-Spende für Syrien

Hundertausende Menschen hungern in belagerten Städten in Syrien. Wir sammeln samenfestes Saatgut für Urban Farming Projekte von 15th Garden. Bitte kontaktieren Sie uns per Email.