Save Our Seeds

Saatgut ist die Grundlage unserer Ernährung. Es steht am Anfang und am Ende eines Pflanzenlebens. Die Vielfalt und freie Zugänglichkeit dieses Menschheitserbes zu erhalten, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist die Aufgabe von Save Our Seeds.

Foto: Weizenkorn Triticum Karamyschevii Schwamlicum fotografiert von Ursula Schulz-Dornburg im Vavilov Institut zu St.Petersburg

Belgium

GMO-Free-Regions in your country: here

Organisations soutenant l'initiative en Belgique

Belgian Ornithological Society AVES
Biotopia
FUJA - Front Uni des Jeunes Agriculteurs
l'Ecole de Santé Holistique
Loin Devant
MAP - Mouvement d'Action Paysanne
Milieu Actie Forum
Velt vzw
WERVEL Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw

View all the organisations supporting Save our Seeds

List of the major European signing organisations
pdf-format   rtf-format

List of all signing organisations (sorted by country)
pdf-format   rtf-format

List of all signers (database sorted by country)

Sign the Petition

Petitie "Save our Seeds" aan de EU Commissarissen

Aan de EU Commissaris John Dalli
European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium

I Ik ben bezorgd over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn die een vervuiling van 0,3 tot o,7 procent van niet-genetisch vervuild zaaizaad door genetisch gemodificeerde organismen zou toestaan. Als ik een product koop zonder enige
vermelding op het etiket over genetisch gemanipuleerde ingredienten, wil ik er ook zeker van kunnen zijn dat het geen genetisch gemanipuleerde organismen bevat. Deze zekerheid wordt niet langer gewaarborgd als een akker met gentech-vrije gewassen vervuild wordt door 30 tot 70 vierkante meter per hectare genetisch gemanipuleerde variëteiten zonder dat de boer daar zelfs maar weet van heeft.

Bovendien ben ik van mening dat het op deze manier ongecontroleerd verspreiden en vermeerderen van GGOs in strijd is met het voorzorgsbeginsel met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Daarom verzoek ik u er voor te zorgen dat het voorstel voor de richtlijn over de zuiverheid van zaaizaad de besmetting van gentech-vrije gewassen door GGOs niet toestaat. (De huidige grens van 0,1 procent aantoonbare besmetting maakt een betrouwbare uitvoering en controle mogelijk)

De verantwoordelijkheid voor onbesmet zaaizaad hoort te liggen bij diegenen die GGOs produceren of willen verbouwen, en niet bij hen die gentech-vrije producten willen blijven verbouwen en consumeren. De kosten die deze verplichting met zich meebrengt behoren niet door de consument gedragen te worden en zeker niet door de boer. De financiële aansprakelijkheid zal door de producenten van GGOs gedragen moeten worden. Verdere richtlijnen, regelingen en wetgeving zullen deze aansprakelijkheid moeten waarborgen voor de voorgestelde richtlijn van kracht wordt.

Pétition

Au Commissaire John Dalli
European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium

Je m'inquiète d'une proposition de directive européenne qui autoriserait la contamination des semences conventionnelles par des organismes génétiquement modifiés (OGM) jusqu'à un seuil de 0.3 à 0.7%.
Je tiens également à être certain que les produits que j'achète qui ne sont pas étiquetés en tant qu'OGM ne contiennent effectivement pas d'OGM.

Cette garantie cesserait d'exister si les cultures conventionnelles venaient à être contaminées par des variétés génétiquement modifiées, à un niveau de 30-40 mètres carrés par hectare de champ, sans même que les paysans ne le sachent.

En outre, j'estime qu'une telle dissémination et propagation incontrôlée d'OGM est incompatible avec le principe de précaution et la protection de l'environnement et de la santé.

Je vous demande donc de vous assurer que la proposition de directive européenne sur la pureté des semences n'autorise pas la contamination de plantes conventionnelles par des OGM (le seuil de détection, qui permet actuellement de garantir la fiabilité des contrôles et la conformité des semences, est de 0,1%).

La pureté des semences doit être garantie par ceux qui produisent ou qui désirent cultiver des OGM et non par ceux qui veulent continuer de cultiver et de consommer des produits sans OGM. Les coûts relatifs à cette obligation ne doivent pas être assumés par les consommateurs, et sûrement pas par les paysans.

La responsabilité, en cas de contamination, doit être portée par les firmes productrices d'OGM. Ce régime de responsabilité devrait être mis en place par d'autres directives, règlements européens ou lois, bien avant toute entrée en vigueur de la Directive actuellement proposée par la Commission européenne.

Sign the petition online (Individuals)

Sign the Petition as an organisation sending an email (please prove qualification and provide a short description of your organisation)

Print out the petition including a signer form (pdf-format)  french  dutch

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern!

Social Media

Gene Drive Moratorium

Der Weltacker freut sich auf Euren Besuch im Botanischen Volkspark Pankow

Infomaterial bestellen

Helfen Sie uns, den SOS-Flyer zu verbreiten! Bestellen Sie gedruckte Exemplare per e-mail. oder laden Sie ihn als PDF herunter.